Społeczna odpowiedzialność biznesu

Poza tym, że zawsze szukamy doskonałości w naszych olejach.

W Castillo de Canena jesteśmy mocno zaangażowani w poprawę stanu środowiska poprzez nasz model zarządzania. W tym celu koncentrujemy się na trzech liniach działania dostosowanych do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz na ścisłej i samodzielnie narzuconej etyce biznesowej w zakresie decyzji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Każda decyzja dotycząca zarządzania firmą przechodzi przez wszystkie trzy filtry, oceniając jej wpływ na nasze otoczenie społeczne, na pracowników tworzących rodzinę Castillo de Canena oraz na środowisko.

Wszystkie nasze działania w zakresie CSR znajdują odzwierciedlenie w naszym Raporcie Odpowiedzialności Biznesu.