Zrównoważony rozwój i certyfikaty

compromiso_tierra

Zaangażowanie w działania na rzecz

ziemi jest wpisane w nasze DNA

Jesteśmy rolnikami zbierającymi nasze własne plony, dlatego czujemy się w obowiązku dbać o drzewa i ekosystem, w którym one rosną.

 

W Castillo de Canena dbamy o naturalny cykl drzewa, łącząc tradycyjną mądrość z najbardziej zaawansowaną technologią i skrupulatnym poszanowaniem dla środowiska. Obsługa wszystkich drzewek oliwnych jest w pełni zmechanizowana. Mają zainstalowany system fertygacji kropelkowej i posiadają certyfikat „Integrowanej Produkcji” (IP), co gwarantuje poszanowanie środowiska naturalnego i racjonalny system uprawy.

Demeter

gwarantuje, że nasze oliwy zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami rolnictwa biodynamicznego

Ślad węglowy

wskaźnik środowiskowy, który obejmuje emisje gazów cieplarnianych wywołane przez organizację, wydarzenie lub produkt

Certyfikat ekologiczny CAAE

gwarantuje, że nasza metoda produkcji i przetwarzania produktów rolnych jest przyjazna dla środowiska

Certyfikat INBILA

uzyskaliśmy wskaźniki dobrego samopoczucia w pracy przekraczające średnią hiszpańskich przedsiębiorstw, według Krajowego Wskaźnika Samopoczucia w Pracy

BRC Food

gwarantuje przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa podczas procesu produkcji naszych wyrobów

Ślad wodny

wskaźnik środowiskowy, który obejmuje całkowitą objętość słodkiej wody zużytej do wyprodukowania konsumowanych towarów i usług

Norma SGE 21:2017

gwarantuje, że system zarządzania naszego przedsiębiorstwa jest etycznie i społecznie odpowiedzialny

ISO 9001ES

system zarządzania jakością stosowany w procesach naszej organizacji, który wpływa na jakość oraz kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie i zadowolenie klienta

Japońska norma dotycząca produkcji ekologicznej

przepisy stosowane wobec rolników, producentów i branż, które przetwarzają, pakują lub etykietują produkty eksportowane do Japonii

Innowacyjna MŚP

Sello otorgoznaczenie przyznawane przez Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności za nasze zaangażowanie w badania, rozwój i innowację

International Food Standard

standard jakości i bezpieczeństwa żywności dla produktów pod marką dystrybutora

Integrowana produkcja

regulowana dekretem królewskim nr 1201/2002, zapewnia długoterminowe zrównoważone rolnictwo

MŚP na rzecz Celi Zrównoważonego Rozwoju

oznaczenie przyznawane przez podmiot COPADE działający na rzecz sprawiedliwego handlu, za nasz wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wierzymy w przyszłość zbudowaną na podwalinach przeszłości

poszanowania dla środowiska i badaniach.

Owocem takiego przekonania są nasze oliwy wyprodukowane w ramach wdrażania technologii i praktyk agronomicznych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz naszego zaangażowania w innowacyjność i doskonałość w całym procesie produkcyjnym.

 

Energia elektryczna potrzebna do prowadzenia gospodarstwa pozyskiwana jest z instalacji fotowoltaicznych, odpady pozostające po przycinaniu są zbierane w celu wykorzystania ich jako biomasy oraz istnieje kilka stacji kontroli deficytu wody, które optymalizują zużycie wody.